Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 15. juni 2016.