Zadeva C-583/18: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 12. marca 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Oberlandesgericht Frankfurt am Main – Nemčija) – Verbraucherzentrale Berlin eV/DB Vertrieb GmbH (Predhodno odločanje – Varstvo potrošnikov – Direktiva 2011/83/EU – Področje uporabe – Pogodba o opravljanju storitev – Člen 2, točka 6 – Pogodba za storitve potniškega prevoza – Člen 3(3)(k) – Kartice, ki dajejo pravico do znižanja cen ob poznejši sklenitvi pogodb na področju prevoza potnikov – Spletna prodaja takih kartic brez obvestitve potrošnika o pravici do odstopa od pogodbe)