Cauza C-583/18: Hotărârea Curții (Camera a noua) din 12 martie 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de Oberlandesgericht Frankfurt am Main – Germania) – Verbraucherzentrale Berlin eV/DB Vertrieb GmbH [Trimitere preliminară – Protecția consumatorilor – Directiva 2011/83/UE – Domeniu de aplicare – Contract de prestări de servicii – Articolul 2 punctul 6 – Contract de prestare a unor servicii de transport de pasageri – Articolul 3 alineatul (3) litera (k) – Carduri care conferă dreptul de a beneficia de reduceri de preț la încheierea ulterioară de contracte de transport de pasageri – Vânzare online a unor astfel de carduri fără informarea consumatorului cu privire la dreptul de retragere]