Mål T-94/16: Talan väckt den 1 mars 2016 – Sheridan mot parlamentet