Beslut av det gemensamma företagets styrelse av den 9 december 2019 om interna regler om begränsning av vissa rättigheter för registrerade i samband med behandling av personuppgifter inom ramen för verksamheten vid det europeiska gemensamma företaget