Mål C-194/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Riigikohus (Estland) den 7 april 2016 – Bolagsupplysningen OÜ, Ingrid Ilsjan mot Svensk Handel AB