Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.7952 – Bridgepoint Group/Smyk Group) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES)