Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1249 av den 28 juli 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker