Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1249 al Comisiei din 28 iulie 2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume