Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 17 februari 2016.