Mål T-449/16: Överklagande ingett den 10 augusti 2016 – sheepworld mot harmoniseringskontoret (EUIPO) (Bester Opa)