Věc C-44/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 25. ledna 2016 společností Dyson Ltd proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 11. listopadu 2015 ve věci T-544/13, Dyson Ltd v. Evropská komise