Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8042 – Centrica/Neas Energy) (Text av betydelse för EES)