Opinia rzecznika generalnego M. Bobeka przedstawiona w dniu 21 września 2016 r.$