Stanovisko generálního advokáta M. Bobka přednesené dne 21. září 2016.$