Mål C-99/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av tribunal de grande instance de Lyon (Frankrike) den 19/2/2016 – Jean-Philippe Lahorgue mot Ordre des avocats du barreau de Lyon, Conseil national des barreaux ”CNB”, Conseil des barreaux européens ”CCBE”, Ordre des avocats du barreau de Luxembourg