Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8075 – Partners Group/Infrared Capital Partners/Merkur Offshore) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES)