Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 948/2014 av den 4 september 2014 om öppnande av privat lagring för skummjölkspulver och om förutfastställelse av stödbeloppet