Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8027 – Investindustrial/Catelli/Artsana) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES)