Cauza T-677/18: Hotărârea Tribunalului din 28 mai 2020 – Galletas Gullón/EUIPO – Intercontinental Great Brands (gullón TWINS COOKIE SANDWICH) [„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative gullón TWINS COOKIE SANDWICH – Marca Uniunii Europene figurativă anterioară OREO – Motiv relativ de refuz – Atingere adusă renumelui – Articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2017/1001”]