Lieta T-677/18: Vispārējās tiesas 2020. gada 28. maija spriedums – Galletas Gullón/EUIPO – Intercontinental Great Brands (“gullón TWINS COOKIE SANDWICH”) (Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “gullón TWINS COOKIE SANDWICH” reģistrācijas pieteikums – Agrāka Eiropas Savienības grafiska preču zīme “OREO” – Relatīvs atteikuma pamats – Kaitējums reputācijai – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 5. punkts)