Rådets beslut (EU) 2016/192 av den 12 februari 2016 om ändring av beslut 1999/70/EG om de nationella centralbankernas externa revisorer vad gäller externa revisorer för Národná banka Slovenska