Yttrande från Europeiska regionkommittén – En europeisk strategi för samverkande intelligenta transportsystem