2012 m. lapkričio 28 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1135/2012, kuriuo uždraudžiama su Švedijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti atlantines menkes Norvegijos vandenyse į pietus nuo 62° šiaurės platumos