Kommissionens forordning (EU) nr. 1135/2012 af 28. november 2012 om forbud mod fiskeri efter torsk i norske farvande syd for 62° N fra fartøjer, der fører svensk flag