Mål C-31/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad van State (Nederländerna) den 18 januari 2016 – Visser Vastgoed Beleggingen BV mot Raad van de gemeente Appingedam