IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (preinaka) (COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)) Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane Izvjestiteljica: Julie Girling