Förstainstansrättens beslut (femte avdelningen) den 9 juli 2003.