Kommissionens beslut (EU) 2016/1700 av den 7 april 2016 om statligt stöd SA. 15836 (2012/C) (ex NN 34/2000 och NN 34A/2000) som Österrike planerar att genomföra (AMA:s marknadsföringsåtgärder) [delgivet med nr C(2016) 1972]$