Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1700 zo 7. apríla 2016 o štátnej pomoci SA. 15836 (2012/C) (ex NN 34/2000 a NN 34A/2000) Rakúska (Marketingové opatrenia AMA) [oznámené pod číslom C(2016) 1972]$