Decizia (UE) 2016/1700 a Comisiei din 7 aprilie 2016 privind ajutorul de stat SA.15836 (2012/C) (ex NN 34/2000 și NN 34A/2000) pus în aplicare de Austria (Măsurile de marketing ale AMA) [notificată cu numărul C(2016) 1972]$