Komission päätös (EU) 2016/1700, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2016, valtiontuesta nro SA. 15836 (2012/C) (ex NN 34/2000 ja NN 34A/2000), jonka Itävalta on pannut täytäntöön (AMAn markkinointitoimenpiteet) (tiedoksiannettu numerolla C(2016) 1972)$