Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.7921 – Cinven/Kurt Geiger) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES)