Mål T-357/16: Talan väckt den 5 juli 2016 – Punch Powertrain mot kommissionen