Sprawa T-749/14: Wyrok Sądu z dnia 12 maja 2016 r. – Chung-Yuan Chang/EUIPO – BSH Hausgeräte (AROMA) [Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku — Rejestracja międzynarodowa wskazującą Unię Europejską słownego znaku towarowego AROMA — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]