T-749/14. sz. ügy: A Törvényszék 2016. május 12-i ítélete – Chung-Yuan Chang kontra EUIPO – BSH Hausgeräte (AROMA) („Európai uniós védjegy — Törlési eljárás — Az Európai Uniót megjelölő, az AROMA szóvédjegyre vonatkozó nemzetközi lajstromozás — Feltétlen kizáró okok — Leíró jelleg — Megkülönböztető képesség hiánya — A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja”)