Neuvoston asetukseen (EY) N:o 139/2004 perustuva komission päätös (tehty 10/07/2014) keskittymän (Asia N:o COMP/M.7216 - REGGEBORGH / ARGOS GROUP HOLDING) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)