Meddelande till registrerade som omfattas av restriktiva åtgärder enligt rådets förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien