Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.7888 – Apax/B&G/Mannai/GFI Informatique) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES)