Резолюция на Европейския парламент от 12 юни 2018 г. относно модернизирането на образованието в ЕС (2017/2224(INI))