Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/157, annettu 5 päivänä helmikuuta 2020, tartratsiinin hyväksymisestä rehun lisäaineena koirien, kissojen, akvaariokalojen, viljaa syövien koristetarkoituksessa pidettävien lintujen ja pikkujyrsijöiden ruokinnassa (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)