Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9552 – BP / China National Aviation Fuel Group / CNAF Air BP General Aviation Fuel Company) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 2019/C 364/01