Mål F-35/13: Personaldomstolens beslut av den 29 april 2016 – Spitzer mot kommissionen