Rådets beslut (Gusp) 2016/612 av den 23 mars 2016 om undertecknande och ingående av avtalet om deltagande mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets deltagande i Europeiska unionens GSFP-uppdrag i Mali (Eucap Sahel Mali)