Rådets afgørelse (FUSP) 2016/612 af 23. marts 2016 om undertegnelse og indgåelse af deltagelsesaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds deltagelse i Den Europæiske Unions FSFP-mission i Mali (EUCAP Sahel Mali)