Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Framtiden för EU-agendan för städer ur det civila samhällets perspektiv (förberedande yttrande på begäran av det nederländska ordförandeskapet)