Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 21 juni 2012$