Mål T-562/13: Tribunalens dom av den 4 februari 2016 – Isotis mot kommissionen (Skiljedomsklausul — Ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation — Kontraktet REACH112 — Återbetalning av förskott — Stödberättigade kostnader)