Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 1/2019 z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2020/920]