ETA:n sekakomitean päätös N:o 1/2019, annettu 8 päivänä helmikuuta 2019, ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) muuttamisesta [2020/920]